twitter
RSS not configured
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Jan

 

Produženi boravak na engleskom jeziku

Engleski jezik je postao univerzalni jezik sadašnjice i govori ga preko 328 miliona ljudi. On je danas neophodan u svim segmentima života vašeg deteta, zato je sa učenjem potrebno početi na što nižem uzrastu.
Usaradnji sa Edukativnim centrom Avalon organizujemo bilingvalnu nastavu u produženom boravku. Stručni konsultant i supervizor nastave je Sanja Mijatović Majin, Master filolog – anglista  i direktor Edukativnog centra Avalon.

 

Šta je bilingvalna (dvojezična) nastava?

Bilingvalna nastava podrazumeva učenje uz upotrebu maternjeg i stranog jezika i predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi.

Nastavu održavamo po CLIL (content and language integrated learning) metodi, što podrazumeva kontekstualno ucenje, odnosno podučavanje nastavnih predmeta (matematike, prirode i društva, likovnog, muzičkog) na engleskom jeziku. Na ovakav način deca izučavaju nejezičke sadržaje na engleskom jeziku, te usvajaju jezička znanja koja se ne mogu dobiti u okviru tradicionalne nastave engleskog jezika.

 

Upišite vaše dete u bilingvalni produženi boravak i otvorite mu put ka boljoj budućnosti!

Bilingvalna nastava u produženom boravku odvija se svakog radnog dana, u trajanju od jednog sata u okviru radnog vremena naše škole.
Odvija se u malim grupama, od 3 do 10 učenika, tako da  predavač može lakše da uoči specifične potrebe svakog deteta i da im izađe u susret.

Ako se odlučite da vaše dete upišete u bilingvalni produženi boravak, osiguraćete mu da:

  • čita, piše i da tečno govori na engleskom jeziku
  • koristi engleski jezik kao instrument za izvršenje drugih zadataka
  • nauči termine iz matematike, pripode i društva, i drugih predmeta, koje ne bi naučilo u tradicionalnoj nastavi
  • značajno proširi fond reči
  • ostvaruje  bolje rezultate nego njegovi drugovi koji jezik uče samo u školi
  • zavoli engleski jezik
  • bude spremno za polaganje međunarodno priznatih ispita koji su preduslov za stipendije i školovanje u inostranstvu

 

Upis je u toku!

Deca koja nisu đaci privatne Osnovne škole „Svitac” takođe mogu da se upišu u bilingvalni produženi boravak. Za više informacija pozovite nas na 021 461-006 i 064 614-65-46 svakog radnog dana od 7:30 do 16:30.

29 Jan | Comments Off on Bilingvalna nastava